Regulamin ZL MTB 2020

Regulamin zawodów Zachodniej Ligi MTB na 2020r.
 1. ORGANIZATORZY

Organizatorami wyścigów Zachodniej Ligi MTB są - KS Active Life ul. Gwiaździsta 15 66-450 Jenin oraz Współorganizatorzy poszczególnych maratonów umieszczonych w terminarzu ZLMTB

Wszelkie sprawy dotyczące kwestii regulaminowych konsultowane są z dyrektorem ZL MTB - Piotrem Kopczyńskim.

2. CEL IMPREZY

- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

- promocja miast ,gmin i powiatów, na terenie których odbywają się zawody

- promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych

- umożliwienie współzawodnictwa w maratonach

-zachęcanie dzieci i młodzieży do prozdrowotnych zachowań i ruchu na świeżym powietrzu

-integracja rodzin,zachęcanie do wspólnego,aktywnego spędzania czasu

3. WYKAZ IMPREZ

Zachodnia Liga MTB jest imprezą otwartą składającą się z maratonów MTB organizowanych w następujących terminach i miejscowościach:

- 25.04.2020 – Inauguracja Dębno (Park Miejski)

- 01.05.2020 – Gorzów Wlkp. XC (Park Zacisze)

- 09.05.2020 – Połczyn-Zdrój (Park Zdrojowy)

- 16.05.2020 – Koszalin (Park Wodny )

- 31.05.2020 – Rzepin (Starościn Technikum Leśne)

- 14.06.2020 - Gubin

- 28.06.2020 – Drezdenko (baza przy Nadleśnictwie Smolarz)

- 05.07.2020 – Chojna (Stoki)

- 12.07.2020 - Gościm

- 09.08.2020 – Przytoczna

- 16.08.2020 – Bogdaniec (polana przy Leśniczówce w Łupowie)

- 23.08.2020 – Stanowice (Gorzowski Ośrodek Technologiczny)

- 06.09.2020 – Finał Nierzym Ośrodek Przywodny

O ostatecznym miejscu odbywania się Zawodów, Organizator poinformuje na stronie internetowej http://zlmtb.com lub www.facebook.com/zlmtb

Na stronie Zachodniej Ligi MTB http://zlmtb.com lub www.facebook.com/zlmtb udostępniane będą graficzne plany tras wyścigów.

Elektroniczny pomiar czasu na wszystkich wyścigach będzie przeprowadzany przez firmę DOMTEL SPORT TIMING

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Wyścigu prawo startu będą miały osoby , które dokonają rejestracji elektronicznej (preferowana) na stronie DOMTEL SPORT TIMING (https://domtel-sport.pl/zlmtb/) lub na miejscu w Biurze Zawodów, uiszczą opłatę startową i podpiszą na miejscu formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu.

Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku od piętnastego do osiemnastego roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a do czternastego roku życia pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Zapisujemy się tylko raz. Potwierdzeniem udziału w kolejnych zawodach będzie potwierdzenie wpłaty (w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko oraz miejsce zawodów).

Do kat.P0 i P1 zgłaszamy opiekuna i dziecko podając wspólną nazwę teamu.

5. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:

- pakiet startowy (suplementy dla sportowców)

- medale dla zwycięzców wszystkich kategorii (miejsca 1-3), a dla pozostałych zawodników medale pamiątkowe

- posiłek regeneracyjny+woda+owoce

- elektroniczny pomiar czasu

- profesjonalnie przygotowaną i oznakowaną trasę

- możliwość wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród

- zabezpieczenie medyczne

- nagrody finansowe za miejsca 1-3 w kategorii OPEN MEGA

- nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w kategorii OPEN MINI

6. OPŁATA STARTOWA, NUMERY STARTOWE I STREFY

  Uczestnicy zawodów zobowiązani będę do uiszczenie opłaty startowej za każdy maraton w kwocie:

  A. Przy wpłacie na konto:

  - kolarze indywidualni - 70zł

  - para P0 i P1 opiekun-dziecko - 70 zł - płaci tylko dorosły, dziecko gratis

  - pary P2, P3, P4 - po 70zł od osoby

  - opłata za cały cykl -840zł (14x60zł) płatne wyłącznie przelewem do 25.03.2020 z dopiskiem "imię nazwisko - opłata roczna ZLMTB 2020"

  - opłata za 8 startów (generalka) -520zł (8x65zł) płatne wyłącznie przelewem do 25.03.2020- na przelewie proszę podać wybrane miejscowości

  - opłata przelewem za Dębno do 23.04.2020

  GBS/o Gorzów Wlkp. 78 8363 0004 0012 7068 2000 0001 z dopiskiem „imię i nazwisko, miejsce zawodów”

  B. Opłata startowa płatna w biurze zawodów w dniu zawodów - 90zł.

  C. Jednorazowa opłata za numer startowy wraz z chipem – 15zł. Płatne w biurze zawodów przy odbiorze numeru.

  D. Jednorazowa opłata za numer startowy wraz z chipem przy opłacie za cały sezon - 0zł.

  E. Numer jest ważny na wszystkich zawodach cyklu.

  F. W przypadku zgubienia numeru trzeba wykupić nowy. Numer wykupiony na kategorię MEGA, MINI lub PARY ważny jest tylko na danym dystansie .

  UWAGA WAŻNE! W razie zmiany kategorii należy wykupić nowy numer.

  7. HARMONOGRAM ZAWODÓW

  Każda edycja przeprowadzona będzie wg programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe wynikające ze specyfiki organizacji poszczególnych edycji):

  - 8.30-09.30 - zapisy w biurze zawodów dla P0 i P1

  -10.00 – start P0 i P1 

  -8.30 – 10.30 – zapisy w biurze zawodów na start główny

  - 10.50 - odprawa przed wyścigiem

  - ok.11.00 - start dystansu MEGA, P3, P4 

  - ok.11.15 – start MINI, P2

  - ok. godz.14 - zamknięcie trasy. Dokładny czas zamknięcia trasy określa każdy z organizatorów.

  - ok.15.00 - dekoracje i wręczanie nagród

  -ok.16.00- zakończenie imprezy

  W zależności od ilości uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość podziału startu na strefy startowe.

  Zawodnicy sklasyfikowani w dniu startu w punktacji generalnej na miejscach 1-30 zostaną ustawieni w sektorze startowym 0.

  8. KATEGORIE WIEKOWE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

  A) KATEGORIE MEGA

  Mężczyźni :

  M1 junior 2002-2005 (pisemna zgoda rodzica ) 15-18 lat

  M2 1991-2001 19-29 lat

  M3 1986-1990 30-34 lata

  M3A 1981-1985 35-39 lat

  M4 1976-1980 40-44 lata

  M4A 1971-1975 45-49-lat

  M5 1966-1970 50-54 lata

  M5A 1961-1965 55-59 lat

  M6 1956-1960 60-64 lata

  M6A 1955 i starsi 65 lat i więcej

  Kobiety :

  K1 1991-2005 15-29 lat

  K2 1981-1990 30-39 lat

  K3 1971-1980 40-49 lat

  K4 1970 i starsze 50 lat i powyżej

  W wypadku małej frekwencji zastrzegamy sobie prawo łączenia kategorii

  b) KATEGORIE PAR

  P0 opiekun + chłopiec (2009-2011); 9-11 lat ; dystans w zależności od edycji: 10-15km.

  P0-d opiekun + dziewczynka (2009-2011); 9-11 lat ;dystans w zależności od edycji: 10-15km.

  P1 opiekun + chłopiec (2006-2008); dystans w zależności od edycji: 10-15km. 12-14 lat

  P1-d opiekun + dziewczynka (2006-2008); dystans w zależności od edycji: 10-15km. 12-14 lat

  P2 mężczyzna + kobieta – startują tylko na dystansie MINI

  P3 kolarze – suma lat = 70 i więcej - startują tylko na dystansie MEGA

  P4 kolarze – suma lat = 90 i więcej - startują tylko na dystansie MEGA

  c) KATEGORIE MINI

  Mężczyźni :

  M1 junior 2002-2005 (pisemna zgoda rodzica ) 15-18 lat

  M2 1991-2001 19-29 lat

  M3 1986-1990 30-34 lata

  M3A 1981-1985 35-39 lat

  M4 1976-1980 40-44 lata

  M4A 1971-1975 45-49-lat

  M5 1966-1970 50-54 lata

  M5A 1961-1965 55-59 lat

  M6 1956-1960 60-64 lata

  M6A 1955 i starsi 65 lat i więcej

  Kobiety :

  K1 1991-2005 15-29 lat

  K2 1981-1990 30-39 lat

  K3 1971-1980 40-49 lat

  K4 1970 i starsze 50 lat i powyżej

  Zastrzegamy sobie prawo łączenia kategorii

  D) KATEGORIE OPEN (Kobiety, Mężczyźni)

  MEGA

  MINI

  Jest to obowiązujący wszystkich organizatorów pakiet kategorii. Przy użyciu takiego podziału uczestnicy klasyfikowani będą w punktacji generalnej. Każdy z organizatorów ma prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii (np. strażak, policjant itd.). Pozostają one jednak poza klasyfikacją generalną.

  E) KATEGORIE DODATKOWE (wyłącznie na dystansie MINI)

  -100+  cały cykl

  Mieszkaniec Gminy 

  Mieszkanka Gminy 

  9. PUNKTACJA

  MEGA, P3, P4:

  Punkty zawodnika uzyskane będą poprzez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii OPEN MEGA (w sekundach) przez czas (w sekundach) zawodnika dla którego liczone są punkty i pomnożenie przez 700.

  MINI, P2:

  Punkty zawodnika uzyskane będą poprzez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii OPEN MINI (w sekundach) przez czas (w sekundach) zawodnika dla którego liczone są punkty i pomnożenie przez 500.

  PARY P0/P1:

  Punkty zespołu uzyskane będą poprzez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii P0/P1 (w sekundach) przez czas (w sekundach) zawodnika dla którego liczone są punkty (słabszy czas z pary) i pomnożenie przez 300.

  Na każdych zawodach obowiązywał będzie limit czasowy wjazdu na metę.

  Zawodnicy wjeżdżający na metę po przekroczeniu limitu i zamknięciu trasy otrzymają jednakową ilość punktów.

  By liczyć się w klasyfikacji generalnej trzeba wziąć udział w minimum 8 maratonach z tegorocznego cyklu. Punkty z tych wyścigów decydować będą o zajętym miejscu.

  W kategorii par pod uwagę brany jest słabszy czas członka teamu. Ponadto wymagamy, by zawodnicy pary jechali przez cały dystans wyścigu razem, a różnica czasu przy wjeździe na metę nie może być między nimi większa niż 15 sekund. Jeżeli różnica ta będzie większa niż 15 sekund para nie zostanie sklasyfikowana.

  10. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

  Członkowie drużyn zgłaszają indywidualnie swój udział przez wpisanie nazwy drużyny w Formularzu zgłoszeniowym na stronie lub na miejscu w biurze zawodów. Drużyna musi liczyć minimum 4 zawodników.

  Punkty do klasyfikacji drużynowej zostają naliczane od edycji, przed którą została zgłoszona drużyna. Zgłoszenia nie działają wstecz.

  Do klasyfikacji drużynowej zalicza się 4 najlepsze wyniki punktowe zawodników zgłoszonych jako członkowie drużyny z edycji.

  Do klasyfikacji generalnej zalicza się wyniki z 8 najlepszych edycji danej drużyny..

  11. NAGRODY

  Za miejsca 1-3 w kategorii OPEN MEGA Organizator przyznaje nagrody finansowe, a w OPEN MINI nagrody rzeczowe

  Nagrody dodatkowe będą rozlosowywane w zależności od uzyskanej pomocy sponsorskiej.

  Ceremonia dekoracji odbywać się będzie po ok. godzinie od zamknięcia trasy.

  Dekorowani będą zawodnicy z miejsc od 1 do 3 . Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymują medale pamiątkowe.

  Obecność na ceremonii wręczania pucharów lub medali jest obowiązkowa. Puchar lub medal można odebrać tylko osobiście w dniu zawodów.

  12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność; za niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie; zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie; za niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Każdy uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach (w przypadku zawodników niepełnoletnich czyni to rodzic lub opiekun prawny). Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

  Każdy uczestnik startuje na własnym, sprawnym technicznie rowerze górskim lub innym. Wszystkich zawodników obowiązuje KASK ROWEROWY, zgodny z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

  Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania roweru podczas zawodów.

  Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas wyścigu (karetka na miejscu imprezy).

  Organizator dba o oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyścigu.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika.

  Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik.

  W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

  Uczestnicy wyścigu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator zaleca przed startem wykupienie na własny koszt ubezpieczenia udziału w zawodach. Startujący w zawodach robią to na własną odpowiedzialność .

  Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas wyścigu.

  Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających.

  Zawodnik musi zachować szczególną ostrożność przy dojeżdżaniu do dróg publicznych i podczas poruszania się po nich. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej ma obowiązek ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i powodowania sytuacji niebezpiecznych, mogących doprowadzić do wypadku innych uczestników wyścigu lub osób trzecich. Za niebezpieczną jazdę grozi dyskwalifikacja.

  Zakazana jest jazda po trasie innej niż wyznaczona przez Organizatora. Trasa wyścigu oznakowana jest strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Zawodnicy muszą zachować podczas zawodów szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania innych pojazdów np. rolniczych lub leśnych z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie wyścigu w dniu jego rozgrywania, ale dozwolony jest trening przed zawodami we wcześniejszym terminie.

  Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.

  Dzieci biorące udział w wyścigu (do czternastego roku życia) mogą startować tylko razem z opiekunem oraz za

  jego zgodą, a od piętnastego do osiemnastego roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych .

  Każdy organizator wyścigu ma obowiązek udostępnić w biurze wyścigu numery telefonów do karetek oraz adres szpitala znajdującego się w pobliżu trasy.

  Uczestnik przyjął do wiadomości, że udział w wyścigu rowerowym związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki

  Uczestnik oświadczają, że zapoznał się z profilem trasy na wybranym przez siebie dystansie. Profil trasy dostępny będzie na stronie: www.zlmtb.com oraz na fb.

  Uczestnik podpisując w/w oświadczenia - o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych imprezach sportowych - rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym rajdzie, startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  Każdy zawodnik, który na trasie zauważy niepokojące zdarzenie, które może być przyczyną ubytku na zdrowiu innego zawodnika, zobowiązany jest poinformować odpowiednie służby medyczne. Wszelkie problemy należy zgłosić do Dyrektora Zachodniej Ligi MTB-Piotra Kopczyńskiego-tel 601775467.

  Uczestnicy każdej imprezy rowerowej są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych. W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się – kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

  13. ZASADY OGÓLNE

  Uczestnik może dokonać koniecznych napraw przy rowerze w trakcie trwania wyścigu, jednak nie może podczas naprawy zastawiać drogi przejazdu innym zawodnikom – naprawa musi być dokonana poza trasą, tak aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom. Zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu.

  Uczestnicy zawodów, którzy z różnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy wyścigu (warto posiadać przy sobie telefon komórkowy). Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w puncie pomiaru czasu znajdującym się przy linii start-meta.

  W kategoriach P0 i P1 dzieci muszą jechać samodzielnie, bez popychania i podciągania. To ma być sukces dziecka, nie opiekuna.

  W kategoriach P3 i P4 jest możliwa zmiana jednego z członków pary przed startem – tylko w uzasadnionych przypadkach zatwierdzonych przez dyrektora ZLMTB – Piotra Kopczyńskiego.

  Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

  Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas wyścigu i wykorzystanie wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych.

  Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i ewentualnie przynależności klubowej.

  Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzeniach towarzyszących wyścigowi (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne).

  Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.

  Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

  14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zapisu i dołączonych do niego oświadczeniach są : DOMTEL SPORT TIMING 76-200 Słupsk ul.Aluchny Emelianow 23 i Klub Sportowy „Active Life” ul.Gwiaździsta 15 66-450 Jenin
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w Zawodach. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestnika w Zawodach.
  2. Po zakończeniu Zawodów ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  3. Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe uczestnika Zawodów, w tym jego wizerunek, wypowiedzi, mogą być przetwarzane w celach promocyjnych poprzez publikację materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora. Zgoda jest dobrowolna może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.
  4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które współpracują z Administratorem przy organizacji Zawodów oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu i IT, obsługi technicznego pomiaru czasu, w zakresie i w celu podanym w ust. 2.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Zawodów, a po ich zakończeniu przez okres 3 lat lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody)
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: o dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO, przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.

  15. KARY

  W przypadku naruszenia regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

  – upomnienie

  – kara w postaci przesunięcia w klasyfikacji generalnej oraz innych o 5 lub 10 miejsc

  – dyskwalifikacja

  Zawodnik może zostać ukarany za niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu. Uczestnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.

  Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu (wyjątek stanowią strefy bufetowe). Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

  Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

  16. PROTESTY

  Protesty będą przyjmowane w punkcie elektronicznego pomiaru czasu przez 30 minut od momentu wywieszenia wyników nieoficjalnych, co nastąpi bezpośrednio po przyjeździe pierwszych dziesięciu zawodników danej kategorii oraz mogą być zgłaszane do wtorku do godziny 11.00 drogą mailową bezpośrednio do firmy pomiarowej na adres domtel@domtel-sport.pl . Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Wyniki znajdujące się na stronie będą uznane za oficjalne. Decyzja o rozstrzygnięciu protestu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem zawodów i jest ostateczna.

  17. WYNIKI

  Wyniki podawane podczas zawodów są wynikami nieoficjalnymi.

  Wyniki oficjalne znajdować się będą na stronie: www.zlmtb.com w zakładce – WYNIKI oraz na stronie DOMTEL SPORT TIMING https://domtel-sport.pl/wyniki,index

  18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu wyścigu – podczas odprawy.

  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia zawodnika z jego przestrzegania.

  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do Organizatora.

  Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, ale Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

  O wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje dyrektor ZLMTB w porozumieniu z lokalnym organizatorem wyścigu.

  Do pobrania: 
  ZałącznikRozmiar
  PDF icon regulamin_zlmtb_2020_strona.pdf130.82 KB

  Projekt i wykonanie — fenomeno.pl