Regulamin

Regulamin na rok 2018

§ 1. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami wyścigów Zachodniej Ligi MTB są KS Active Life Bogdaniec oraz Organizatorzy poszczególnych maratonów umieszczonych w terminarzu ZLMTB.
 2. Do każdego wyścigu organizator opracuje własny regulamin zawodów w oparciu o główne założenia regulaminu ZLMTB.
 3. Wszelkie sprawy dotyczące kwestii regulaminowych konsultowane są z dyrektorem ZL MTB — Piotrem Kopczyńskim.

§ 2. CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 3. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
 4. Umożliwienie współzawodnictwa w maratonach.

§ 3. WYKAZ IMPREZ

 1. Zachodnia Liga MTB jest imprezą otwartą składającą się z maratonów MTB organizowanych w następujących terminach i miejscowościach:
  • 25.03.2018 — Inauguracja Nierzym
  • 08.04.2018 — Moryń
  • 06.05.2018 — Połczyn-Zdrój
  • 20.05.2018 — Police
  • 03.06.2018 — Rzepin
  • 17.06.2018 — Cybinka
  • 22.07.2018 — Krzeszyce
  • 05.08.2018 — Santok
  • 12.08.2018 — Bledzew
  • 19.08.2018 — Bogdaniec
  • 16.09.2018 — Łupowo Przylesie
  • 07.10.2018 — Finał Słubice
 2. Na stronie Zachodniej Ligi MTB udostępniane będą graficzne plany tras wyścigów.
 3. Elektroniczny pomiar czasu na wszystkich wyścigach będzie przeprowadzany przez firmę DOMTEL SPORT TIMING.
 4. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Wyścigu prawo startu będą miały osoby, które dokonają rejestracji elektronicznej (preferowana) na stronie DOMTEL SPORT TIMING lub na miejscu w Biurze Zawodów uiszczą opłatę startową i podpiszą na miejscu formularz zgłoszeniowy.
 2. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu.
 3. Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku od piętnastego do osiemnastego roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a do czternastego roku życia pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

§ 5. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:

 • pakiet startowy (suplementy dla sportowców),
 • medale dla zwycięzców wszystkich kategorii (miejsca 1-3), a dla pozostałych zawodników medale pamiątkowe,
 • posiłek regeneracyjny + woda + owoce,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • profesjonalnie przygotowaną i oznakowaną trasę,
 • możliwość wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród,
 • zabezpieczenie medyczne.

§ 6. OPŁATA STARTOWA, NUMERY STARTOWE I STREFY

 1. Opłaty:
  • kolarze indywidualni — 60 zł,
  • para P0 i P1 — opiekun-dziecko — 60 zł (płaci tylko dorosły, dziecko gratis),
  • pary P2, P3, P4 — po 60 zł od osoby.
 2. Wyżej wymienione opłaty dotyczą wpłat na konto. Opłata na miejscu zawodów — 80 zł.
 3. Jednorazowa opłata za numer startowy wraz z chipem — 15 zł.
 4. Jednorazowa opłata za numer startowy wraz z chipem przy opłacie za cały sezon — 0 zł.
 5. Opłata za cały sezon (kolarze indywidualni) — wszystkie starty — z 10% rabatem — 648 zł płatne z góry na konto KS Active Life: 78 8363 0004 0012 7068 2000 0001 do dnia: 18.03.2018 z tytułem przelewu w formie: imię nazwisko - opłata roczna ZLMTB 2018.
 6. Numer jest ważny na wszystkich zawodach cyklu.
 7. W przypadku zgubienia numeru trzeba wykupić nowy. Numer wykupiony na kategorię MEGA ważny jest tylko przy startach na dystansie MEGA, numer kupiony na kategorię MINI ważny jest tylko na dystansie MINI, numer kupiony na kategorię PAR ważny jest tylko na dystansie PAR.
  UWAGA WAŻNE! W razie zmiany dystansu z MEGA na MINI lub odwrotnie należy wykupić nowy numer.
 8. W zależności od ilości uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość podziału startu na strefy startowe.
 9. Zawodnicy sklasyfikowani w dniu startu w punktacji generalnej na miejscach 1-30 zostaną ustawieni w sektorze startowym 0.

§ 7. HARMONOGRAM ZAWODÓW

 1. Każda edycja przeprowadzona będzie wg programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe wynikające ze specyfiki organizacji poszczególnych edycji):
  • 8.30-10.30 — zapisy w biurze zawodów,
  • 10.50 — odprawa przed wyścigiem,
  • 11.00 — start dystansu MEGA, MINI, P2, P3, P4,
  • 11.05 — start P0, P1,
  • ok. godz. 14:00 — zamknięcie trasy. Dokładny czas zamknięcia trasy określa każdy z organizatorów,
  • ok. 15.00 — dekoracje i wręczanie nagród.

§ 8. KATEGORIE WIEKOWE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

 1. KATEGORIE MEGA
  • mężczyźni:
   • M1 — junior 2000-2003 (pisemna zgoda rodzica )
   • M2 — 1989-1999
   • M3 — 1984-1988
   • M3A — 1979-1983
   • M4 — 1974-1978
   • M4A — 1969-1973
   • M5 — 1964-1968
   • M5A — 1959-1963
   • M6 — 1954-1958
   • M6A — 1953 i niższy
  • kobiety:
   • K1 — junior 2000-2003 (pisemna zgoda rodzica)
   • K2 — 1989-1999
   • K3 — 1979-1988
   • K4 — 1978 i niższy
 2. KATEGORIE PAR
  • P0 opiekun + dziecko (2007-2009); dystans w zależności od edycji: 10-15km.
  • P1 opiekun + dziecko (2004-2006); dystans w zależności od edycji: 10-15km.
  • P2 mężczyzna + kobieta — startują tylko na dystansie MINI
  • P3 kolarze — suma lat = 70 i więcej — startują tylko na dystansie MEGA
  • P4 kolarze — suma lat = 90 i więcej — startują tylko na dystansie MEGA
 3. KATEGORIE MINI
  • mężczyźni:
   • M1 — junior 2000-2003 (pisemne zgoda rodzica )
   • M2 — 1989-1999
   • M3 — 1984-1988
   • M3A — 1979-1983
   • M4 — 1974-1978
   • M4A — 1969-1973
   • M5 — 1964-1968
   • M5A — 1959-1963
   • M6 — 1954-1958
   • M6A — 1953 i niższy
  • kobiety:
   • K1 — junior 2000-2003 (pisemna zgoda rodzica )
   • K2 — 1989-1999
   • K3 — 1979-1988
   • K4 — 1978 i niższy
 4. KATEGORIE OPEN (kobiety, mężczyźni)
  • MEGA, MINI

Jest to obowiązujący wszystkich organizatorów pakiet kategorii. Przy użyciu takiego podziału uczestnicy klasyfikowani będą w punktacji generalnej. Każdy z organizatorów ma prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii (np. strażak, policjant itd.). Pozostają one jednak poza klasyfikacją generalną.

§ 9. PUNKTACJA

 1. MEGA, P3, P4:
  Punkty zawodnika uzyskane będą poprzez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii OPEN MEGA (w sekundach) przez czas (w sekundach) zawodnika, dla którego liczone są punkty i pomnożenie przez 700.
 2. MINI, P2:
  Punkty zawodnika uzyskane będą poprzez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii OPEN MINI (w sekundach) przez czas (w sekundach) zawodnika, dla którego liczone są punkty i pomnożenie przez 500.
 3. PARY P0/P1:
  Punkty zespołu uzyskane będą poprzez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii P0/P1 (w sekundach) przez czas (w sekundach) zawodnika, dla którego liczone są punkty (słabszy czas z pary) i pomnożenie przez 300.
 4. Na każdych zawodach obowiązywał będzie limit czasowy wjazdu na metę.
 5. Zawodnicy wjeżdżający na metę po przekroczeniu limitu i zamknięciu trasy otrzymają jednakową ilość punktów.
 6. By liczyć się w klasyfikacji generalnej, trzeba wziąć udział w minimum 7 maratonach z tegorocznego cyklu. Punkty z tych wyścigów decydować będą o zajętym miejscu.
 7. W kategorii par pod uwagę brany jest słabszy czas członka teamu. Dodatkowym wymogiem jest, by zawodnicy pary jechali przez cały dystans wyścigu razem, a różnica czasu przy wjeździe na metę nie była między nimi większa niż 15 sekund. Jeżeli różnica ta będzie większa niż 15 sekund para nie zostanie sklasyfikowana.

§ 10. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 1. Członkowie drużyn zgłaszają indywidualnie swój udział przez wpisanie nazwy drużyny w Formularzu zgłoszeniowym na stronie lub na miejscu w biurze zawodów.
 2. Punkty do klasyfikacji drużynowej zostają naliczane od edycji, przed którą została zgłoszona drużyna. Zgłoszenia nie działają wstecz.
 3. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się 4 najlepsze wyniki punktowe zawodników zgłoszonych jako członkowie drużyny z edycji.
 4. Do klasyfikacji generalnej zalicza się wyniki z 7 najlepszych edycji danej drużyny.
 5. Klasyfikacja drużynowa dotyczy tylko dystansu MEGA.

§ 11. NAGRODY

 1. Za miejsca 1 – 3 w kategorii OPEN MEGA Organizator przyznaje nagrody finansowe.
 2. Nagrody dodatkowe będą rozlosowywane w zależności od uzyskanej pomocy sponsorskiej.
 3. Ceremonia dekoracji odbywać się będzie po ok. godzinie od zamknięcia trasy.
 4. Dekorowani będą zawodnicy z miejsc od 1 do 3 chyba, że lokalny organizator zapewni puchary lub medale dla zawodników z miejsc od 4 – 6.
 5. Obecność na ceremonii wręczania pucharów lub medali jest obowiązkowa. Puchar lub medal można odebrać tylko osobiście w dniu zawodów.

§ 12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność; za niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie; zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie; za niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Każdy uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach (w przypadku zawodników niepełnoletnich czyni to rodzic lub opiekun prawny). Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 2. Każdy uczestnik startuje na własnym, sprawnym technicznie rowerze górskim lub innym. Wszystkich zawodników obowiązuje KASK ROWEROWY, zgodny z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania roweru podczas zawodów.
 4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas wyścigu (karetka na miejscu imprezy).
 5. Organizator dba o oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyścigu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika.
 8. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim lub
 9. wobec Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 11. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 12. Uczestnicy wyścigu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator zaleca przed startem wykupienie na własny koszt ubezpieczenia udziału w zawodach. Startujący w zawodach robią to na własną odpowiedzialność.
 13. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas wyścigu.
 14. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających.
 15. Zawodnik musi zachować szczególną ostrożność przy dojeżdżaniu do dróg publicznych i podczas poruszania się po nich. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej ma obowiązek ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i powodowania sytuacji niebezpiecznych, mogących doprowadzić do wypadku innych uczestników wyścigu lub osób trzecich. Za niebezpieczną jazdę grozi dyskwalifikacja.
 16. Zakazana jest jazda po trasie innej niż wyznaczona przez Organizatora. Trasa wyścigu oznakowana jest strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 17. Zawodnicy muszą zachować podczas zawodów szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania innych pojazdów np. rolniczych lub leśnych z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie wyścigu w dniu jego rozgrywania, ale dozwolony jest trening przed zawodami we wcześniejszym terminie.
 18. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
 19. Dzieci biorące udział w wyścigu (do czternastego roku życia) mogą startować tylko razem z opiekunem oraz za jego zgodą, a od piętnastego do osiemnastego roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 20. Każdy organizator wyścigu ma obowiązek udostępnić w biurze wyścigu numery telefonów do karetek oraz adres szpitala znajdującego się w pobliżu trasy.

§ 13. ZASADY OGÓLNE

 1. Uczestnik może dokonać koniecznych napraw przy rowerze w trakcie trwania wyścigu, jednak nie może podczas naprawy zastawiać drogi przejazdu innym zawodnikom — naprawa musi być dokonana poza trasą, tak aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom. Zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu.
 2. Uczestnicy zawodów, którzy z różnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy wyścigu (warto posiadać przy sobie telefon komórkowy). Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w punkcie pomiaru czasu znajdującym się przy linii start-meta.
 3. W kategoriach P0 i P1 dzieci muszą jechać samodzielnie, bez popychania i podciągania. To ma być sukces dziecka, nie opiekuna.
 4. W kategoriach P3 i P4 jest możliwa zmiana jednego z członków pary przed startem — tylko w uzasadnionych przypadkach zatwierdzonych przez dyrektora ZLMTB — Piotra Kopczyńskiego.
 5. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 6. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas wyścigu i wykorzystanie wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych.
 7. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i ewentualnie przynależności klubowej.
 8. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzeniach towarzyszących wyścigowi (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne).
 9. Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 10. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 12. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.
 13. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

§ 14. KARY

 1. W przypadku naruszenia regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
  • upomnienie
  • kara w postaci przesunięcia w klasyfikacji generalnej oraz innych o 5 lub 10 miejsc
  • dyskwalifikacja
 2. Zawodnik może zostać ukarany za niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 4. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu (wyjątek stanowią strefy bufetowe). Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
 5. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

§ 15. PROTESTY

Protesty będą przyjmowane w punkcie elektronicznego pomiaru czasu przez 30 minut od momentu wywieszenia wyników nieoficjalnych, co nastąpi bezpośrednio po przyjeździe pierwszych dziesięciu zawodników danej kategorii oraz mogą być zgłaszane do wtorku do godziny 11.00 drogą mailową bezpośrednio do firmy pomiarowej na adres biuro@pomiarczasusprint.pl. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Wyniki znajdujące się na stronie będą uznane za oficjalne. Decyzja o rozstrzygnięciu protestu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem zawodów i jest ostateczna.

§ 16. WYNIKI

 1. Wyniki podawane podczas zawodów są wynikami nieoficjalnymi.
 2. Wyniki oficjalne znajdować się będą na stronie: www.zlmtb.com w zakładce — WYNIKI oraz na stronie DOMTEL SPORT TIMING.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu wyścigu — podczas odprawy.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia zawodnika z jego przestrzegania.
 4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, ale Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 6. O wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje dyrektor ZLMTB w porozumieniu z lokalnym organizatorem wyścigu.
Do pobrania: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin ogólny ZLMTB 2018388.73 KB

Projekt i wykonanie — fenomeno.pl